Hrátky s batolátky

Cvičení pro děti do 3 let s aktivní podporou a v doprovodu pečující osoby. Soubor pohybových aktivit podporuje zdravý psychomotorický a sociální rozvoj dítěte. Po veselém přivítání následují různé formy pohybu s pomůckami a sportovním náčiním za doprovodu básniček a říkadel. Pokračujeme procvičováním jemné motoriky, zpíváme a muzicírujeme s Orffovými nástroji. V druhé části kurzu s dětmi tvoříme na téma podle ročního období.

Termín: středa 09:00 – 11:00

Lektorka: Štěpánka Cvingerová – dlouholetá lektorka Rodinného centra Zvoneček s citem pro krásu kolem nás i v nás.

 

Radovánek

Otevíráme prostor pro přátelské mezigenerační setkávání, tvořivé i pohybové aktivity. Přijít mohou všichni: drobečkové, rodiče i ti, kdo jsou vyššího věku. Chceme být spolu a tvořit, sdílet a učit se od sebe navzájem.

Termín: středa 15:30 – 17:30

Průvodkyně:  Štěpánka Cvingerová – s láskou vám uvaří skvělou kávu nebo čaj a vykouzlí příjemnou atmosféru pro povídání, hraní a tvoření.
Marcela Urbánková – mladá babička, pro kterou je sport a tvoření životní koření.

 

Hubnoucí kurz

Novinka v naší nabídce! Individuální pohovor s nutričním asistentem poslouží k vypracování stravovacího plánu přesně vám na míru. Během pravidelných schůzek se budeme nejen měřit a  vážit, hlavně totiž získáme praktické rady a tipy pro správné stravování a vzájemně se podpoříme. Součástí kurzu je také hodinový kruhový trénink.

Termín: středa 18:00 – 20:00  

Lektorka:  Anežka Pancová - nadšená propagátorka zdravého životního stylu, absolventka oboru nutriční asistent a výživový couch. Ráda pomůže s řešením problémů s váhou (ať už směrem nahoru či dolů), nabízí pomoc při změně životního stylu a řešení zdravotních problémů způsobených špatnou životosprávou.

 

Sportovní hrátky

Oblíbené cvičení rodičů s dětmi od 2 do 4 let - cvičí hlavně děti a rodiče pomáhají tam, kde je to nutné. Děti si zvykají na pravidelný a zdravý pohyb přiměřený jejich věku a schopnostem. Pohybové aktivity podporují správný vývoj jejich kostry a svalových skupin, zdokonalují koordinaci pohybu a rozvíjejí pohybové schopnosti a dovednosti.

Na každé lekci čeká děti 40 minut cvičení, básničky a písničky pro rozvoj řeči a vnímání rytmu. Děti si mnoho zapamatují a cvičení v rytmu je baví. Velkou pozornost věnujeme přivítání, rozkoukání a relaxaci po cvičení.

Termín: pondělí 8:30 - 9:30

Lektorka: Ing. Darina Křížová - od raného dětství se věnuje sportu, má ráda aktivní životní styl. Téměř 30 let hrála házenou a beach házenou, nyní působí jako trenér dětí a mládeže.

 

Pilates s možností hlídání dětí

Cvičební systém, který zlepšuje funkci svalové kontroly, flexibilitu těla, sílu a dýchání. Cvičení je zaměřené na posílení svalů celého těla, zejména hlubokých břišních a zádových svalů a svalů pánevního dna. Tělo se díky cvičení pilates postupně zpevňuje a získává stabilitu a záda se díky svalové podpoře páteře narovnávají. Pilates je velmi univerzální cvičební metoda, neklade nároky na věk, trénovanost, prostor ani pomůcky. 

Termín: pátek 09:00 – 10:00  

Lektorka: Hanka Pávková – zkušená a vlídná cvičitelka, která vás dokáže nadchnout pro pohyb.

 

Zdravotní cvičení

Toto cvičení se zaměřuje na protažení celého těla. Reaguje na dnešní převážně sedavá zaměstnání, přetížení bederní, hrudní a krční páteře. Je tak vhodné úplně pro všechny, nejen pro rodiče a prarodiče. Tento kurz probíhá v pomalejším tempu a přispívá nejen k protažení celého těla, ale i k psychickému uvolnění.

Termín: pátek 10:00 – 11:00

Lektorka:  Hanka Pávková – protáhněte si unavená záda a další svaly v odborně vedeném kurzu.

 

Psychologická poradna a diagnostika:

Tato služba je určená především žákům základních škol v Nejdku a jejich zákonným zástupcům. Odborný pracovník pedagogicko-psychologické poradny v Karlových Varech zajišťuje:
- vyšetření školní zralosti,
- diagnostiku intelektových schopností,
- pomoc s výběrem středního vzdělávání
- diagnostiku vývojových poruch učení a chování (zejména poruchy koncentrace pozornosti, hyperaktivita, hypoaktivita apod.),
- diagnostiku sociálně patologických jevů a další.

Nabízíme rovněž psychologickou podporu v těchto oblastech:
-  rodinné vedení,
-  krátkodobá individuální terapie, vedení (např. vztahové a osobnostní problémy, rodinné
     vztahy, pomoc v obtížných životních situacích apod.),
- krizová intervence (naléhavé situace, např. sebepoškozování, šikana aj.),
- relaxační techniky a další.

Termín: čtvrtek 8:00 – 12:00

Psycholožka: Mgr. Hana Umaki – objednávání přes Pedagogicko-psychologickou poradnu v Karlových Varech, telefon: 724 120 152

 

Deutsch macht Spaß

Neformální, tvořivý a hravý kurz německého jazyka pro žáky druhého stupně. O čem to je? No hlavně o tom, že němčina nás baví!

Termín: pondělí 14:30 - 16:00

Lektorka:  Štěpánka Cvingerová – několik let prožila v Rakousku a Německu a získala zkušenosti jak s jazykem, tak i s kulturou v německy mluvících zemích a různými pohledy na svět.

 

NJ pro pokročilé

My v Krušných horách jsme Nachbarn... Wir im Erzgebirge sind sousedé...
...a abychom si porozuměli, potřebujeme se domluvit. Pokud již máte pokročilejší znalosti německého jazyka a potřebujete získat praxi v konverzaci, rozšířit si slovní zásobu a doplnit nějaké ty mezírky v gramatice, přijďte mezi nás! Při prvním setkání se domluvíme na základních tématech, která budeme postupně probírat. Vy si určíte, co potřebujete procvičit a v jakém tempu budeme pracovat. Těšíme se na vás !

Termín: pondělí 18:00 - 19:00

Lektorka: Helena Schiek - 35 let žila a pracovala na různých administrativních pozicích v Německu. Od roku 2011 žije v Nejdku a až do důchodu pracovala ve WITTE Automotive jako asistentka. 

 

Easy Peasy English

Kurz angličtiny pro děti do 6 let. Podle J. A. Komenského učíme děti hrou. Dopřejte své ratolesti smysluplné odpoledne plné her, písniček a výukových aktivit.

Termín: čtvrtek 15:30 – 16.30

Lektorka:  Denisa Cvingerová - nahlédla do různých koutů světa, ale nezůstala ani u klokanů ani v zemi javorového listu. Řídí se heslem NEVER  GIVE UP, a tak věřte, že anglicky rozmluví každého.

 

Volná herna

Neformální setkávání rodičů – zatímco si děti hrají, my klábosíme, sdílíme stejnou etapu života a pomáháme si navzájem. Četnost podle dohody rodičů.                              

Termín: úterý 09:00 – 11:00

Lektorka: Lenka Stoklasová - aktivní maminka dvou neposedných holčiček, které baví svět.

 

Veselá výtvarka

Kurz pro nadšené šikulky od 4 do 7 let. Co vás čeká? Devadesát minut kreslení, stříhání a vyrábění, které podpoří kreativní rozvoj dítěte a jeho jemnou motoriku. Rozvíjení fantazie a sociálních vztahů je příjemným vedlejším efektem tohoto kurzu.

Termín: úterý 16:00 – 17:30

Lektorka:  Martina Štindlová – má spoustu nápadů a kurz Veselá výtvarka vede již několik let.

 

Vedené meditace

Věděli jste, že meditace prospívá zdraví? V meditačních hodinách se budeme učit, jak se znovu navrátit do vlastní síly a přirozeně ji používat bez ubližování sobě nebo druhým. Pomocí meditací nahlédneme do mezilidských vztahů a na to, jak pracovat na jejich uzdravení. Přibližně uprostřed kurzu budeme sdílet, jak léčit bolavé srdce a vyrovnat se se ztrátou svých blízkých. Zaměříme se také na umění pravdivé komunikace s okolním světem. Vrátíme se k používání intuice a ukážeme si cesty k navození pravé spokojenosti a vnitřního štěstí.

Na meditačních setkáních jsou vítáni všichni, které zajímá téma osobního rozvoje zajímá, bez ohledu na to, zda meditují pravidelně nebo se jedná o první zkušenost. 

Termín: úterý 18:00 – 20:00

Lektorka: Michaela Šajdová - s meditací se setkala před 15 lety, kdy její s pomocí prošla obtížným obdobím. Meditování jí pomáhá měnit a zlepšovat vztah sama se sebou, s  ostatními lidmi a pozitivně ovlivňuje všechny oblasti jejího života.

 

Víkendový workshop s keramikou

Koho láká práce s hlínou a rád by si něco pěkného vyrobil, toho srdečně zveme na dvoudenní workshop, kde bude možné vyrobit si třeba pár vánočních dárečků pro své blízké. K dispozici budou tři předlohy, kterými se účastníci mohou, ale nemusí inspirovat. Fantazii se v keramice meze nekladou... Oba keramické kurzy jsou vhodné pro začátečníky, ale i pro ty, kteří už v minulosti s keramikou měli možnost pracovat. Pro bližší informace kontaktujte lektorku. 

Počet účastníků je omezen, proto je nutné uhradit zálohu 500,- do 13. 10. 2021. Doplatek 400,- bude k uhrazení při samotném zahájení kurzu. 

1.Termín: 24. 10. 2021 od 10:00-17:00

Glazovaní vytvořených výrobků 21. 11. 2021 od 10:00-12:00

2.Termín: 7. 11. 2021 od 10:00-17:00

Glazovaní výrobků 21. 11. 2021 od 12:00-14:00

Lektorka: Michaela Šajdová – v nejdecké ZUŠ objevila lásku ke keramice,  které se věnovala i na střední škole. Během pobytu v Anglii prošla kurzem keramiky pro dospělé, ale pak se rozhodla věnovat práci se zvířaty. Na jaře 2021 se vrátila do Podkrušnohoří a vzpomněla si na dávný sen o keramice. Podařilo se jí vybudovat si své malé keramické studio, kde může tvořit a dál tak šířit radost v podobě výrobků dekorativní i užitkové keramiky.


  •  

Kontakt

RC Zvoneček

U Jeslí 565, 362 21, Nejdek

Štěpánka 777 728 987
Marcela U. 606 518 563
Nicol K. 731 432 112
Laďka G. 731 582 927
Vendula K. 774 148 989
Hanka 724 518 020
Liduška a Luděk 732 606 474
Lenka S. 608 919 129
Marie Š. 721 502 889

PPP K. Vary:
Marcela W. 608 500 486
Hana U. 724 120 152

Oslavy narozenin:
Karin 602 182 898 - volat po 14. hodině